Vapaa-ajan kalastajien määrä on hieman laskenut

Viime vuonna heitä oli Suomessa hieman yli 1,8 miljoonaa, kun tämän vuosikymmenen alussa vapaa-ajankalastajia oli vielä noin kaksi miljoonaa.

Image

Valtaosalle kalastus oli yksi harrastus muiden joukossa, kun se oli tärkein tai lähes tärkein harrastus melkein 100 000 kalastajalle. Osa kalastajista osallistuu kalastukseen vain avustajina kuten soutajina.

Saalis ei kuitenkin jakautunut tasan, sillä puolet kotitalouksista sai enintään yhdeksän kiloa kalaa, ja noin joka kymmenes kotitalous jäi ilman saalista.

Vapaa-ajankalastajat pyysivät viime vuonna 42 miljoonaa kiloa saalista, josta yli puolet oli ahventa ja haukea. Kalastajat pyysivät melkein seitsemän miljoonaa rapua.

Verkot, katiskat ja rysät olivat hieman suositumpia kuin vapapyydykset. Tästä huolimatta onkiminen oli suosituinta. Vähän vähemmän kalastajista käytti myös heittovapaa, kun pilkkivavalla kalasti joka kolmas ja verkoilla joka neljäs kalastaja.

Aineisto kerättiin postikyselyllä, jonka otos poimittiin väestörekisteristä. Kysely lähetettiin 6 000 kotitaloudelle. Lisäksi osa postikyselyyn vastaamattomista haastateltiin puhelimitse.

 

Vastaa